S - Švédsko

Sample 1 Sample 2

Švédské značky se při nové registraci přidělují v abecedním pořadí. Zpravidla sestávají ze tří písmen a tří číslic. Podle prvního písmene lze často určit datum přihlášení vozidla. Např. v létě 2003 se přidělovaly značky začínající na "U". Zřídka se objevují značky na přání z libovolné kombinace písmen a číslic.

V letech 1936 až 1973 se se přidělovaly značky sestávající z jednoho (po vyčerpání řady dvou) písmen a číslic. První písmeno označovalo Län, ve kterém bylo vozidlo registrováno. Dvoupísmenné značky se používaly ve městě i okrese Stockholm, v Göteborgu a v Malmö.

Písmeno Město, oblast Dnešní oblast
A Stockholm (město)
B Stockholms län
C Uppsala län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
F Jönköpings län
G Kronobergs län
H Kalmar län
I Gotlands län
K Blekinge län
L Kristianstad län Skane län
M Skane län
N Hallands län
O Västra Götalands län
P Älvsborgs län Västra Götalands län
R Skaraborgs län Västra Götalands län
S Värmlands län
T Örebro län
U Västmanlands län
W Dalarnas län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län

Pokud jste zde nalezli chyby, nebojte se nám napsat. www.kuryr.mys.cz