PL - Polsko

Od roku 2000 vydávané bílé tabulky s èernęmi znaky: První dvì nebo tűi písmena oznaèují pűíslušnost k mìstu nebo okresu:

PL-new

Do roku 2000 vydávané èerné tabulky s bílęmi znaky: První dvì písmena oznaèují mìsto vydání znaèky:

PL-old


Pokud jste nalezli chyby, nebojte se nám napsat. Váš www.TaxiPrag.DE .