NL - Nizozemí

Od roku 1977 jsou běžné značky žluté s černým písmem. Značky pro přívěsy do 750 kg, na nosič jízdního kola, náhradní a vývozní značky jsou bílé s černým písmem. Od prosince 2000 se vydávají značky pro taxi a autopůjčovny bledě modré s černým písmem. Od února 2001 se vydávají značky pro obchodní účely světle zelené s černým písmem.

Běžné značky

Obecně se nizozemské značky vytvářejí spojením tří dvojic písmen (XX) a číslic (99). S výjimkou návěsů (od roku 2002) a zvláštních značek se neužívají souhlásky při kombinaci dvou skupin písmen (od kombinační skupiny 4), aby se předešlo tvorbě slov. Neužívají se ani písmena C (kromě CD) a Q, aby nedošlo k záměně s O. V kombinačních skupinách 1, 2 a 3 se neužívá SA a SS, které upomínají na 2. světovou válku.

Kombinace

Podle kombinačních skupin se dá "přibližně" určit stáří vozidla. Určité kombinace se užívají pro zvláštní značky:

Kombinační skupina Používaná od Vzhled
1 1951 XX-99-99
2 1965 99-99-XX
3 1973 99-XX-99
4 1978 XX-99-XX
5 1991 XX-XX-99
6 1999 99-XX-XX
7 09.2005 99-XXX-9
8 9-XXX-99
9 XX-999-X
10 X-999-XX

Nebudou zde používány samohlásky ani kombinace písmen upomínající na 2. světovou válku (GVD, NSB, TBS, LYK, SS a SD). Ze souhlásek nebudou užívány M, Q, W a Y, as výjimkou M a W užitých při kategorizaci vozidel.

Kategorie vozidel

První písmeno první skupiny písmen u některých kombinačních skupin má význam pro kategorii vozidla:

B nákladní nad 3.5 t (bedrijfswagens) (k.s. 1, 4 a 5), nákladní do 3.5 t (k.s. 3 a 6)
M motocykly (motors)
O návěsy (opleggers) (od září 2002)
V nákladní do 3.5 t
W pro přívěsy nad 750 kg (od září 2002)
Po zavedení nových kombinačních skupin přibudou nové kategorie:
D, F mopedy a motorová kola
L zemědělské stroje
Zbývající hlásky (G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X a Z) budou použity pro kategorii osobní.

 

Zvláštní značky

Značky s kombinací písmen jsou používány pro:

AA vozidla královského domu
CD vozidla diplomatů (do r. 1991)
CDJ vozidla Mezinárodního soudního dvora

sestávají ze skupiny písmen následovaných maximálně třemi číslicemi (např. AA-12, CD-552, CDJ-23)

Užití skupin písmen při použití kombinační skupiny 1, 2 a 3:

BN, GN roční značky pro vozidla osvobozená od daní a vozidla diplomatických a konsulárních sborů
BO přívěs přihlášený v zahraničí, kde není třeba vlastní značky (GB, L), který je tažen vozidlem přihlášeným v NL
GV zemědělský stroj bez značek v NL, který překračuje hranice (grensverkeer)
HA, HF, FH značky pro obchodní účely (automobily)
HH mopedy bez značek v NL užívané v zahraničí
OA značky pro obchodní účely (přívěsy)
ZZ značky vozidel nesplňujících podmínky k přihlášení (stáří, rozměrné jeřáby atd.)

Určená písmena ve spojení se dvěma skupinami číslic:

A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X denní značky pro jízdu k přihlášení nebo na technickou prohlídku
Z týdenní značky pro dovoz a vývoz vozidel

Exportovaná vozidla s nizozemským schválením k provozu obdrží bílé značky s černým písmem, na kterých jsou dvě trojice písmen a čísel.

1958-1978 (dočasné značky)

U těchto značek se používala kombinace písmena a číslice. V této kombinaci se mohlo písmeno vyskytnout na kterékoli pozici a udávalo provinci, ve které byla značka vydána):

A Friesland
E Groningen & Drenthe
H Overijssel
K Nordholland
L Südholland
N Zeeland
P Utrecht
S Gelderland
T Nordbrabant
V Limburg

Pokud jste nalezli chybu, nebojte se nám napsat. www.kuryr.mys.cz