B - Belgie

 

Upozornění: Kódy na značkách nemají souvislost s místem registrace vozidla!

Běžné značky

Automobily:

Bílé pozadí - červený rámeček - červené písmo

Skupina písmen a číslic v pořadí ABC-123 nebo A_1234 nebo AB_12
Značky začínající TX jsou určeny taxíkům.
Značky začínající O bývají přidělovány historickým vozidlům starým minimálně 25 let.

Motocykly včetně 3 a 4kolových:

Žluté pozadí - černý rámeček- černé písmo.

Na motocyklech včetně 3 a 4kolových se umísťuje řada tří písmen nad řadu tří čísel.

Přívěsy:

Bílé pozadí - černý rámeček - černé písmo

Skupina písmen začíná Q nebo U.

Trailer

Zvláštní značky

Bílé pozadí - červený rámeček - červené písmo

Královský dvůr

Značky příslušníků královského dvora sestávají až ze tří číslic.

Vládní orgány

Značky presidenta poslanecké sněmovny, členů federální vlády, státního předsedy, představitelů vyšší magistratury, vlády provincií, vysokého kléru, generálního tajemníka a vedoucího kabinetu federální vlády sestávají z písmene A a až tří číslic (A-xxx).

Značky presidenta a členů senátu, příslušníků poslanecké sněmovny, presidenta a členů vlámského nebo valonského parlamentu, presidenta a členů parlamentu hlavního město Bruselu, presidenta rady německojazyčného spolku, členů německojazyčného parlamentu a belgických členů evropského parlamentu sestávají z písmene P a až tří číslic (P-xxx).

Střední správní orgány

Značky presidenta, členů a pracovníků spolkových a regionálních vlád sestávají z písmene E a až tří číslic (E-xxx).

Přechodné registrace

-krátkodobé

Blue

Red

Jsou platné maximálně 1 rok, pro cizince nebo Belgičany jen s přechodným pobytem v Belgii, na vozidla, jež nejsou registrována v zahraničí, nebo pro dovoz a vývoz vozidel.

Červené pozadí - bílý rámeček - bílé písmo.

První dvě cifry (značí rok platnosti) na značce jsou provedeny menším písmem, následuje šestimístné číslo normální velikosti. Nad malými čísly je umístěna viněta s číslem měsíce, ve kterém končí platnost značky. Písmo na vinětě je bílé. Podklad na vinětě pro přechodný provoz je modrý, na tranzitní značce je viněta červená.

Na motocyklech včetně 3 a 4kolových se umísťuje šest číslic do dvou řad po třech.

Moto

aaa
-dlouhodobé

Long

Jsou platné po dobu mandátu, ale maximálně 3 roky. Určeny jsou pro příslušníky diplomatických a konsulárních sborů, kteří nemají diplomatické značky, pracovníkům mezinárodních organizací a některých vojenských misí.

Bílé pozadí - modrý rámeček - modré písmo.

>Jsou tvořeny šesti číslicemi. Na motocyklech včetně 3 a 4kolových se umísťuje šest číslic do dvou řad po třech.

 

Mezistátní organizace

Bílé pozadí - modrý rámeček - modré písmo.

Evropské společenství

Na značkách je menším písmem umístěný nápis EUR ve žlutém kruhu z hvězd následovaný čtyřmi číslicemi nebo třemi číslicemi a písmenem.

EUROCONTROL

Euro

Značky sestávají ze tří číslic nebo dvou číslic a písmene oddělených pomlčkou od nápisu EURO menším písmem..

Diplomatické značky

Bílé pozadí - červený rámeček - zelená písmena CD a červené jedno písmeno a tři čísla

CD

 

Značky pro obchodní účely

Bílé pozadí - zelený rámeček - zelené písmo

Dealer

Značky pro obchodníky, zkušební účely a pro převoz jsou tvořeny znaky typu ABC-123. Na pravém okraji jsou opatřeny vinětou s uvedením měsíce a roku, do kterého značka platí.

Na motocyklech včetně 3 a 4kolových se umísťuje řada písmen nad řadu čísel.

Pro zkušební jízdy automobilů jsou určeny značky začínající písmeny ZX, ZY nebo ZZ následované třetím písmenem kromě  M, Q, U a W.
Pro zkušební jízdy přívěsů jsou určeny značky začínající písmeny ZZ následované písmenem Q nebo U.
Pro zkušební jízdy motocyklů včetně 3 a 4kolových jsou určeny značky začínající písmeny ZZ následované písmenem M nebo W.

Značky pro obchodníky určené pro automobily začínají písmenem Z následovaným  písmenem kromě M, Q, U, W, X, Y nebo Z.
Značky pro obchodníky určené pro přívěsy začínají písmenem Z následovaným  písmenem Q nebo U.
Značky pro obchodníky určené pro motocykly včetně 3 a 4kolových začínají písmenem Z následovaným  písmenem M nebo W.


Nalezli jste chybu? Nebojte se nám napsat. www.kuryr.mys.cz